Velkommen til Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Me har no starta gjennomgang og handsaming av dei søknadane som kom inn innan 1. mars 2021.  

Det er mulig å sende inn ein søknad sjølv om fristen er ute. Desse søknadane vil bli vurdert fortløpande.

I søknadskjema kan du prioritera kva bedrifter du ønskjer skal få søknaden din tilsendt, men alle våre medlemsbedrifter får tilgang til søkjarlistene. Søknaden blir handsama etter gjeldande personvernreglar. Alle søknadar blir sletta i Aspirant ved utgangen av 2021.

Du må laste opp

  • ein søknad
  • kompetansebevis, vitnemål eller karakterutskrift frå vidaregåande skule, alt etter kva du har.
  • Evt kursbevis og attestar.

Viktig at dette vert gjort i PDF eller JPG, som er filformat som fungerer til slikt. Ved å laste dette opp stadfestar du at opplysningane er korrekte.

Oversikt over medlemsbedriftene våre finn du på www.yso.no. Kontakt oss på yso@yso.no eller telefon 48141330 dersom du ynskjer meir opplysningar.