Velkommen til Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Medlemsbedriftene sine behov for lærlingar kan endra seg i løpet av våren og sommaren. Me bed om at du skriv i kommentarfeltet dersom du vil at søknaden din skal gjelda andre bedrifter eller fag enn dei du har prioritert.