Velkommen til Sogn Opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.


Søknadsfristen for å søke læreplass i 2019, er 01.03.2019. Me opnar søkeportalen rundt 20. januar 2019. Ved spørsmål, kontakt oss på post@sognok.no eller besøk oss på www.sognok.no eller fb.sognok.no

Velkommen til Sogn Opplæringskontor!

Me tek i mot søknader om lærlingplass for alle våre medlemsbedrifter. Hugs og å søke hjå andre opplæringskontor og på Vigo! Det er alltid lurt å ha ein plan B!

NB! Hydro har ein eigen søkeportal med søknadsfrist 17. februar:

 

Registrer deg med så korrekte opplysningar som mogleg.

Alle vedlegg bør vere i PDF-format, då dette er det enklaste for bedriftene å forhalde seg til. Om du treng hjelp til å scanne papir eller gjere om filer til rett format, kan du ta kontakt med oss.

Bruk e-post post@sognok.no, eller ring Anne (911 20 643), Vibeke (950 12 300), Camilla (913 48 554) eller Pål Erik (928 52 397)

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019. Etter denne datoen vil me formidle søknadene til bedriftene som så gjer sin vurdering av søkararane.

 

Når du har registrert personalia vil du få tilsendt ein lenke til søknaden. Denne kan du nytte om du treng å endre på søknaden din. Når du klikker "Send inn søknaden" i siste steg kan du ikkje gjere fleire endringar. 

Merk: Me har opplevd at nettlesaren Google Chrome fungerar best med søkeportalen.