Velkommen til OTEK Sør-Trøndelag

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.