Velkommen til OTEK Nord-Trøndelag

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Veiledning til søknad i Aspirant 

 

OTEK Nord i Trøndelag har ca. 105 medlemsbedrifter, se oversikt på hjemmesiden vår.

Alle bedrifter er presentert og du finner kontaktinformasjon og link til bedriftenes hjemmesider.

Det er viktig at du fyller ut søknaden så korrekt som mulig. Kun fullstendig søknad med vedlegg blir sendt til våre medlemsbedrifter.

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER FÅR TILSENDT TILGJENGELIGE SØKERE UKE 9. 

SØKNADER MOTTATT ETTER DEN TID VIL BLI SENDT TIL MEDLEMSBEDRIFTENE I LØPET AV APRIL.

Husk å registrer deg i VIGO innen 01.03.  Dette pga dine  rettigheter og søknader i lånekassen.