Velkommen til Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Velkommen til søknadsportalen for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Vennligst registrer deg med så korrekte opplysninger som mulig, du blir veiledet trinn for trinn i prosessen. Husk at du må ha søknad, CV, vitnemål som PDF, og en lenke til en online portfolio klart ved registrering.

Søknad, CV og attester skal lastes opp i PDF-format. Word-dokumenter godtas ikke. 

Hvis du er i tvil om hva dette innebærer, kan du finne nyttige tips på opplaringssenteret.no under nyttige lenker.

 

 

Med vennlig hilsen
Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

https://www.opplaringssenteret.no/