Velkommen til Opplæringskontoret for offshore fag

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.


Søknadsfristen er dessverre gått ut.

Velkommen til vår søknadsportal. Vi har nå åpnet for nye søknader til læreplass våren 2024.

Dere har anledning til å endre eller legge til informasjon i søknaden helt frem til 01. mars 2024. OBS: Du kan ikke endre på din søknad etter den er sendt inn til behandling.

Ønsker du å søke læreplass i Kranfaget offshore må du i tillegg søke direkte hos de forskjellige bedriftene via deres hjemmeside innen 01. februar 2024. Alle søknadene fra aspirant blir videresendt innen nevnte frist.

Vi vil ta kontakt med de aktuelle søkerne hvis du blir kalt inn til intervju og vi tar kontakt om du blir tilbudt læreplass. Derfor er det viktig at vi har rett kontaktinformasjon.

HUSK AT DU MÅ SØKE PÅ VIGO OGSÅ!
(Gjelder ikke voksne med feil skolebakgrunn)

LYKKE TIL!!!!