Velkommen til Opplæringskontoret for Industrifag i Vestfold

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Opplæringskontoret tar imot søknader til læreplasser i Vestfold – Telemark, Oslo og Akershus.

Dette gjelder søknader til læreplasser innen Industrifagene, elektro/elektronikkfag og logistikkfaget.

Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret melder sitt behov til opplæringskontoret når de har ledige læreplasser. Arbeidsmarkedet i Industrien varierer ofte i forhold til markedsvariasjoner og ordretilgang.

Ledige plasser er ikke til enhver tid registrert i Aspirant. Vi i opplæringskontoret vil derfor behandle din søknad som en åpen søknad.

Før du begynner å fylle inn din søknad anbefaller vi at du har tilgjengelig den informasjon du trenger vedrørende din utdanning og skolegang, gjerne også en CV. Hvis du har attester, kompetansebevis eller lignende som du vil legge ved anbefaller vi at du bruker filformatet pdf.

Husk å velg fag!

Dersom du er aktuell for en læreplass, vil du bli kontaktet av enten oss eller bedriften. 

 

Nettadresse: www.oki-vf.no