Velkommen til Opplæringskontoret i Vesterålen (OKiV)

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.