Velkommen til Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO)

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.


Søknadsportalen stengte 15. februar. Vi vil nå prioritere å gjennomgå alle innkomne søknader. Neste mulighet for å søke læreplass hos oss er i perioden 1.-15. august. De fleste av læreplassene vil bli besatt fram mot sommeren, men det vil normalt være enkelte plasser igjen.

Vi tilbyr læreplasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi stiller følgende krav til søkere som ønsker læreplass hos oss:

  • Gode holdninger
  • Gode norskkunnskaper (tilsvarende karakteren 3 eller bedre)
  • Motivasjon for lærefaget, dvs. helst bedre enn 2ere i programfagene (karakteren i YFF vil tillegges særlig vekt)
  • Helst ikke stryk/IV i fellesfag
  • Lavt fravær

Selv om du ikke tilfredsstiller alle kravene, kan du likevel være aktuell kandidat til læreplass. Vi vil vurdere hver enkelt søker individuelt, basert på din søknad, dine karakterer og attester/referanser. Aktuelle søkere vil formidles til intervju i noen av våre medlemsbedrifter.