Velkommen til Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO)

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Vår søknadsportal er åpen fra 15. januar til 1. mars 2024.

Vi tilbyr læreplasser i Oslo innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi stiller følgende krav til søkere som ønsker læreplass hos oss:

  • Motivasjon for to års læretid og for faget
  • Gode norskkunnskaper
  • Karakteren 3, eller bedre, i programfagene 
  • Max 1 stryk/IV i fellesfag
  • Lavt fravær

 

NB! I helsearbeiderfaget forventer mange av bedriftene, særlig sykehjemmene, at du kan arbeide turnus, dvs. kvelds- og helgevakter. Flere av bedriftene vil også kreve at du er vaksinert mot Covid19.

Selv om du ikke tilfredsstiller alle kravene, kan du likevel være aktuell kandidat til læreplass. Vi vil vurdere hver enkelt søker individuelt, basert på din søknad, dine karakterer og attester/referanser. Aktuelle søkere vil formidles til intervju i noen av våre medlemsbedrifter.