Velkommen til Opplæringskontoret for service og samferdsel

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Opplæringskontoret for Service og Samferdsel SA er godkjent lærebedrift i Yrkessjåførfaget, Kran - og løfteoperasjonsfaget, Logistikkfaget og Gjenvinningsfaget.

Vi har ca. 200 lærebedrifter i Oslo, Akershus, Østfold og Innlandet. 

For å få muligheten til læreplass i en av våre bedrifter må du søke her og direkte til bedrift - selv om du eventuelt har søkt læreplass i Vigo.no