Velkommen til Live2Learn flerfaglig opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Dersom du ønsker læreplass gjennom L2L må du fylle ut søknadsskjemaet innen 1.mars!

Fra 2019 vil intervju og ansettelse skje fortløpende!

Husk å søke på Vigo.no i tillegg! (for at du skal beholde utdanningsretten din)

L2L presenterer søknaden din til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærlinger i de fagene du har valgt. Vi kan ikke love deg læreplass, men vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg.

Av erfaring så vet vi at ikke alle vil få førstevalget sitt. Bruk derfor litt tid på å finne ut hvilke fag du kunne tenke deg å være lærling i. 

Det er et eget felt i søknadsskjemaet hvor du kan skrive en liten forklaring på eventuelt fravær. Husk å benytte deg av dette, da det kan øke sjansene dine for å komme på intervju.

Du vil også få muligheten til å skrive litt om hvorfor bedriften skal velge akkurat deg.

Dersom du er aktuell for en læreplass, vil du bli kontaktet av enten oss eller bedriften. Hvis du underveis tilbys annen læreplass er det viktig at du informerer oss om det.

Med forbehold om gyldig helseattest ved inngåelse av lærekontrakt i fagene Fjernstyrte Undervannsoperasjoner og Brønnfaget - havbunnsinstallasjoner, samt i Automatiseringsfaget hvis det er snakk om offshorearbeid i læretiden. Sjekk ut Helsekrav for petroleumsvirksomheten til havs (§11 spesielt) hvis du søker en av disse fagene.

For Barne- og ungdomsarbeiderfaget krever utøvelsen av faget politiattest.

Husk å legge ved kopi av kompetansebevis, eventuelle attester, CV og søknad.

Fint om du venter med å sende søknad til du har alle vedleggene klare. (feks terminkarakter første halvår vg2/vg3)

Vi kan kreve at du oppdaterer søknaden hvis det er ufullstendig informasjon eller mangler, og vil sende deg en lenke for å revidere. Du kan ikke selv endre på søknaden etter at den er sendt inn, men du kan se på søknaden din.

Lykke til!