Velkommen til Live2Learn flerfaglig opplæringskontor

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Intervju og ansettelse vil skje fortløpende!

Husk å søke på Vigo.no i tillegg! (for at du skal beholde utdanningsretten din)

L2L og medlemsbedriftene vil vurdere alle søknadene fortløpende. Vær forberedt på å bli kontaktet for intervju.

Det er et eget felt i søknadsskjemaet hvor du kan skrive en liten forklaring på eventuelt fravær. 

Viktig å få frem hvorfor bedriften skal velge akkurat deg.

Med forbehold om gyldig helseattest ved inngåelse av lærekontrakt i fagene Fjernstyrte Undervannsoperasjoner og Brønnfaget - havbunnsinstallasjoner, samt i Automatiseringsfaget hvis det er snakk om offshorearbeid i læretiden. Sjekk ut Helsekrav for petroleumsvirksomheten til havs (§11 spesielt) hvis du søker en av disse fagene.

For Barne- og ungdomsarbeiderfaget krever utøvelsen av faget politiattest.

Vi kan kreve at du oppdaterer søknaden hvis det er ufullstendig informasjon eller mangler, og vil sende deg en lenke for å revidere. Du kan ikke selv endre på søknaden etter at den er sendt inn, men du kan se på søknaden din.

Lykke til!