Velkommen til KomOpp opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.KomOpp presenterer søknaden din til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærlinger. Vi kan ikke love deg læreplass, men vi vil sende din søknad til våre medlemsbedrifter, kommuner, videregåendeskoler og UNN.  

Vi stiller følgende krav til søkere som ønsker læreplass hos oss:

  • Gode holdninger
  • Gode norskkunnskaper
  • Motivasjon for lærefaget, dvs. helst bedre enn 2ere i programfagene (karakteren i YFF vil tillegges særlig vekt)
  • Helst ikke stryk/IV i fellesfag
  • Lavt fravær

Selv om du ikke tilfredsstiller alle kravene, kan du likevel være aktuell kandidat til læreplass.  Aktuelle søkere vil formidles til våre medlemsbedrifter.

Dersom du er aktuell for en læreplass, vil du bli kontaktet av enten oss eller bedriften. Hvis du underveis tilbys annen læreplass er det viktig at du informerer oss om det.

Du må også søke læreplass via www.vigo.no 

Vi kan kreve at du oppdaterer søknaden hvis det er ufullstendig informasjon eller mangler, og vil sende deg en lenke for å revidere. Du kan ikke selv endre på søknaden etter at den er sendt inn, men du kan se på søknaden din.

Lykke til!