Velkommen til Industrilærling Telemark og Vestfold

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.


Søknadsskjemaet er stengt for nye søkere, og åpner 1. februar 2025

INDUSTRILÆRLING - Vestfold og Telemark

HUSK SØKNADSFRIST 1. MARS!

Vi har ca. 60 medlemsbedrifter i fylkene Telemark og Vestfold.

Registrer deg med så korrekte opplysninger som mulig.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert til læreplass i våre medlemsbedrifter!

All informasjon du registrerer som søker, vil bli slettet ved årets utløp. Får du læreplass hos oss, vil informasjon om deg, bli overført til OLKWEB (opplæringsplattformen).