Velkommen til IFOS

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Læreplass 2020

 

Fra og med 15.januar er det mulig å søke læreplasser hos IFOS gjennom Aspirant.

Frem til denne datoen vil vi anbefale dere å finne frem det dere har av karakterutskrifter, vitnemål, andre vedlegg som for eks. elevens læreplan i YFF-faget og eventuelle attester. Kan være lurt å få gjort den om til pdf. filer sånn at de blir enkle å laste opp når dere først skal søke.   

Fristen for å søke læreplass gjennom IFOS er den samme som den er i Vigo, 1.mars!

Innkalling til intervju og eventuelle ansettelser vil skje fortløpende!

Husk å søke på Vigo.no i tillegg! (for at du skal beholde utdanningsretten din)

 

Hva skjer etter du har søkt hos IFOS

IFOS presenterer søknaden din til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærlinger i fagene du har valgt. Bedriftene vil da vurdere hvem som skal kalles inn til intervju basert på presentasjonen vi gir dem.

Ut fra intervjuene velger bedriftene kandidatene de ønsker å tilby læreplass.  IFOS kan dessverre ikke garantere deg læreplass, men vi garanterer at vi gjør alt for at du skal få tilbud om læreplass.

Tenk godt gjennom hvilke yrker du kan tenke deg læreplass i. Det er dessverre veldig få som får første valget sitt oppfylt, så det er utrolig viktig å ha flere yrker på ønskelisten.

Sett deg inn i hvilke arbeidsoppgaver som er typiske for de yrkene du ønsker læreplass i, finn ut hvilke egenskaper som kreves, osv. Du kan gjerne kontakt oss i IFOS hvis du lurer på noe, vi kan yrkesfag og har praktisk erfaring fra industrien og selvsagt har vi fagbrev som kan bekrefte dette. 

Har du hatt fravær i løpet av skoletiden er det viktig at du forklarer hvorfor du hat dette. Er det sykdom eller lignende må du skrive noe om dette. Har du skulket elns, anbefaler vi at du er ærlig om det og sier det som det er. Gode forklaringer kan øke sjansene dine for å komme på intervju.

Du vil også få muligheten til å skrive litt om hvorfor bedriften skal velge akkurat deg.

Dersom du er aktuell for en læreplass, vil du bli kontaktet av enten oss eller bedriften.

Får du tilbud fra noen andre før du har fått svar fra oss, er det viktig at du informerer oss om dette.

Husk å legge ved kopi av kompetansebevis, eventuelle attester, CV og søknad.

 

NB! Du kan ikke endre på søknaden etter at den er sendt inn, så det er viktig at du har alt du trenger før du sender den fra deg.