Velkommen til Flerfaglig Opplæringskontor i Vesterålen (FOK-VE)

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.