Velkommen til BYGGOPP Nord-Norge

Et digitalt søknadsskjema for deg som ønsker å søke læreplass.Velkommen som søker om læreplass hos BYGGOPP Nord-Norge

- Ditt opplæringskontor innen bygg og anleggsfagene i 

  Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard

  Registrer deg med så korrekte opplysninger som mulig.

  For å fullføre søknaden må du ha følgende tilgjengelig :

- Kompetansbevis fra Vg1

- Terminkarakterer fra Vg2

- Profil bilde

- Nærmeste pårørende (kontaktinfo)

- Personopplysninger

  NB! Dine opplysninger vil bli konfidensielt behandlet i henhold til GDPR-regelverket.